Poolse elektriciens industrieel

Voor elke organisatie in de industriële branche of in de bouw, kan electroworks.eu iets betekenen. Wij bemiddelen in zeer ervaren Poolse elektriciens die industrieel onderlegd zijn. Dat maakt het voor u gemakkelijk, want in piektijden of in een periode dat u tekort hebt aan eigen mensen, kunt u op onze Poolse industriële elektriciens terugvallen.

Veiligheidsvoorschriften

Vanzelfsprekend werken onze Poolse elektriciens volgens de geldende veiligheidsvoorschriften binnen het industrieel werkgebied. Zij hebben kennis van het Algemeen Reglement Elektrische Installaties en hanteren elk werktuig en/of machine op veilige en vakkundige manier. Daar hoort ook bij dat zij zorg dragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen als veiligheidsschoenen, handschoenen en bescherming voor de ogen. Bovendien weten zij precies volgens welke veiligheidsregels zij onder andere ladders, stellingen en hoogwerkers moeten plaatsen.

Expertise

De Poolse elektriciens die industrieel werken, installeren elektrische installaties in industriële gebouwen en fabriekshallen. Zij hebben expertise op het vlak van aandrijvingsmechanismen, machines en apparatuur. Daarvoor gebruiken zij zowel manuele, elektrische als elektro-pneumatische werktuigen.

Specialisme

Zonder probleem raadplegen onze industrieel Poolse elektriciens de technische bronnen die van toepassing zijn. Denk hierbij aan de grondplannen, bedradingslijsten en aansluitschema’s, waardoor zij precies weten wat er van hen verlangd wordt. Ook maken zij waar nodig doorboringen in muren en vloeren. Sleuven en gaten die daardoor ontstaan, metselen zij netjes dicht. Een ander specialisme is het werken aan (elektro) pneumatische systemen en aan industriële elektrische verwarmingen, waaronder convectoren.

Industriële elektriciteitskast

In veel industrieën is de industriële elektriciteitskast de bron waar alle energie vandaan komt. Een vakkundige aansluiting is daarom van wezenlijk belang. Onze industrieel Poolse elektriciens hebben goede kennis van equipotentiaal verbindingen, waarmee mogelijk elektrocutiegevaar uitgeschakeld wordt. De vooropgestelde draadsectie wordt altijd aangehouden, evenals het bundelen van draden die tot dezelfde kring behoren. Van daaruit zijn ze goed in staat om bronnen van hernieuwbare energie aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet.

Bekabeling

Het is cruciaal dat de bekabeling van industriële en elektrische uitrustingen goed en vakkundig worden aangesloten op machines. Onze Poolse elektriciens weten hoe zij dat het beste kunnen doen. Door hun kennis van aansluitschema’s en van verschillende aansluitingen (mono- en driefasig), bevestigen zij alle kabels aan industriële toestellen, elektrische motoren, verlichtingselementen en koelsystemen.

Diagnose storingen

Het kan voor een industrieel bedrijf een flinke strop opleveren, wanneer de stroom uitvalt of zich een andere storing voordoet. Daarmee komt de productie tijdelijk stil te liggen. Alle Poolse elektriciens die op industrieel gebied door ons worden aangeleverd, zijn prima in staat om storingen aan installaties op te sporen en te repareren. Mogelijke foutoorzaken sluiten zij uit, en met behulp van meet- en regelapparatuur herstellen zij storingen. Ook hebben zij kennis van het werken aan nood- en beveiligingsapparatuur.

Contact

Spreekt het aanbod van onze Poolse elektriciens in industriele ervaring u aan? Hebt u korte perioden van het jaar behoefte aan extra mankracht binnen uw industriële organisatie? In dat geval wil electroworks.eu u graag helpen. Wanneer u per mail of telefoon contact met ons opneemt, dan vertellen wij graag over de mogelijkheden en onze werkwijze.